Ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο τελευταίος έλεγχος του Premix Plant

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο τελευταίος έλεγχος της Nuevo σχετικά με την εφαρμογή ολοκληρωμένου συστήματος ποιότητας κατά την παραγωγική διαδικασία του Premix Plant. Δείτε.

Η εταιρία μας δέχτηκε επιθεώρηση επιτήρησης από τον ανεξάρτητο Διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης TUV AUSTRIA, στα Διαχειριστικά Συστήματα ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ που εφαρμόζει (ISO 22000:2005, ISO 9001:2008).

Στα πλαίσια του ελέγχου αυτού, υλοποιήθηκε ταυτόχρονα η πιστοποίηση ΝΕΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (δείτε τα πιστοποιητικά), με στόχο την απόλυτη και εξατομικευμένη προσέγγιση των αναγκών σας.  

Βασική προτεραιότητά της Nuevo παραμένει η ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΑΣ με μετρήσιμα αποτελέσματα.

Copyright © 2019 · All rights reserved · NUEVO A.E.
Created by eproductions