Ανακοίνωση συμμετοχής στο ερευνητικό πρόγραμμα HealthyLivestock

HealthyLivestock

Η NUEVO A.E. είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την συμμετοχή της στο τετραετές ερευνητικό project HealthyLivestock με θέμα την “Αντιμετώπιση της Αντιβιοαντοχής μέσω βελτιωμένης υγείας και ευζωίας των ζώων”. Το project πραγματοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» για την έρευνα και την καινοτομία (https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/H2020_EL_KI0213413ELN.pdf) και λαμβάνει χώρα στην Ευρώπη και στην Κίνα.

Δελτίο Τύπου

Copyright © 2019 · All rights reserved · NUEVO A.E.
Created by eproductions