Αλλαγή φορέα πιστοποίησης

«Στα πλαίσια της συνεχούς αξιολόγησης των διαχειριστικών μας συστημάτων και για λόγους αντικειμενικότητας και διαφάνειας η NUEVO A.E ανέθεσε τις επιθεωρήσεις των συστημάτων της στo φορέα πιστοποίησης EUROCERT A.E»
Περίοδος αναφοράς : 14/02/2014-13/02/2017

Συστήματα αναφοράς:

  • ποιότητας ISO 9001:2008 και
  • ασφάλειας τροφίμων ISO 2200:2005
  • επιβεβαίωση της τήρησης των απαιτήσεων των ορθών κανόνων βιομηχανικής και υγιεινής πρακτικής (GMP’S & GHP’S)
  • Copyright © 2019 · All rights reserved · NUEVO A.E.
    Created by eproductions